Home / Thư mời viết bài

Thư mời viết bài

Kính gửi: Các đơn vị

Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ trực thuộc Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 429/GP-BTTTT ngày 30/08/2016. Tạp chí là diễn đàn khoa học, là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Tạp chí hướng đến đối tượng độc giả là các nhà nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường và thông tin các hoạt động của nhà trường.

Ban biên tập trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, cán bộ giảng viên, sinh viên và quý độc giả trong và ngoài trường tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 1 năm 2016, dự kiến phát hành vào cuối tháng 9 năm 2016. Sự tham gia viết bài và đóng góp của Quý vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng của Tạp chí trong thời gian sắp tới.

Thể lệ và gợi ý về nội dung bài viết được gửi kèm theo thư mời (có Thể lệ gửi kèm)
Bài viết (bao gồm 01 bản in và file) xin gửi về địa chỉ:

Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ – Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Địa chỉ: Lô 2-10A, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (04) 36.320.743
Email: tapchikhoahoc@utm.edu.vn Website: http://tckh.utm.edu.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của quý vị với Tạp chí để góp phần ngày càng nâng cao uy tín của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.
Trân trọng cảm ơn!
HIỆU TRƯỞNG, TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. NGƯT Nguyễn Xuân Sơn