Về chúng tôi

Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 429/GP-BTTT ngày 30 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Bộ KHCN cấp mã: ISSN 2525 – 2348. Tạp chí nằm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước từ năm 2022 (Hội đồng ngành Kinh tế: 0,25 điểm).

Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong cả nước. Tạp chí nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học quản lý, công nghệ, kinh tế, ngôn ngữ, pháp luật, du lịch…. chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế. Tạp chí được phát hành định kỳ 03 tháng/số bằng tiếng Việt trong cả nước. Tới thời điểm hiện tại, Tạp chí đã xuất bản 21 số với gần 300 bài báo khoa học của các tác giả trong cả nước.