Giới thiệu

Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ

Chúc mừng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023)

 


 

 

Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ trực thuộc Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 429/GP-BTTTT ngày 30/08/2016. Tạp chí là diễn đàn khoa học, là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Tạp chí hướng đến đối tượng độc giả là các nhà nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên nhà trường, và thông tin các hoạt động của nhà trường.

Ban biên tập trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, cán bộ giảng viên, sinh viên và quý độc giả trong và ngoài trường tham gia diễn đàn khoa học này bằng các bài viết, tham luận theo các mảng chuyên đề của tạp chí:

– Chính sách, chủ trương
– Quản lý – Kinh tế
– Khoa học – Công nghệ
– Trao đổi phương pháp nghiên cứu và giảng dạy
– Tin tức UTM

Sự tham gia của Quý vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng của Tạp chí trong thời gian sắp tới.
Bài viết (bao gồm 1 bản in và file) xin gửi về địa chỉ:

Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ – Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Địa chỉ: Lô 2-10A, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024) 7363 2890
Email: tapchikhoahoc@utm.edu.vn