BAN BIÊN TẬP

19-04-2023

BAN LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn Tổng biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

GS.TS Hoàng Xuân Thảo  
GS.TS Đinh Văn Chiến  
TS. Lê Quang Minh  
GS.TS. Trần Anh Bảo  
PGS.TS Đỗ Hữu Tùng  
GS.TS Phan Huy Đường  
TS. Phạm Văn Hiếu  
TS. Tô Hiến Thà  
TS. Phùng Trọng Toản  
PGS.TS Dương Đức Chính  
PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến  
PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn  

THƯ KÝ TOÀ SOẠN:

TS. Phạm Kim Thư  
ThS. Phan Thị Lãm  

ĐỊA CHỈ TOÀ SOẠN:

Lô 1-4, số 431 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0326 356 456
Email: tapchikhoahoc@utm.edu.vn