Thư mời viết bài

19-04-2023

THƯ MỜI VIẾT BÀI
Đăng trên Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ

 Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 429/GP-BTTT ngày 30 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Bộ KHCN cấp mã: ISSN 2525 – 2348. Tạp chí nằm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước từ năm 2022 (Hội đồng ngành Kinh tế: 0,25 điểm).

Tạp chí là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong cả nước. Tạp chí nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học quản lý, công nghệ, kinh tế, ngôn ngữ, pháp luật, du lịch…. chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế. Tạp chí được phát hành định kỳ 03 tháng/số bằng tiếng Việt trong cả nước. Tới thời điểm hiện tại, Tạp chí đã xuất bản 21 số với gần 300 bài báo khoa học của các tác giả trong cả nước.

Với mục tiêu hướng đến một tạp chí uy tín, chất lượng, Tạp chí trân trọng kính mời các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường gửi bài đăng có chất lượng cho Tạp chí các số tiếp theo năm 2022.

Kinh phí phản biện và xuất bản: đối với tác giả trong Trường 500.000 đồng/ bài báo; đối với tác giả ngoài Trường 1.000.000 đồng/ bài báo. Hình thức thanh toán:

(1). Thanh toán trực tiếp: Tại Phòng Tài vụ của Trường.

Hoặc (2). Chuyển khoản vào số tài khoản: 0851000008968, chủ tài khoản Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà thành.

Nội dung: Kinh phí đăng Tạp chí KH.

Kính đề nghị các tác giả gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn qua:

Địa chỉ Email: tapchikhoahoc@utm.edu.vn,

Bản gốc có chữ ký gửi đến Tòa soạn Tạp chí tại địa chỉ: lô 1-4 số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0947653999.

Bài viết không quá 10 trang, khổ giấy A4, cỡ chữ 12 và theo qui định của “Thể lệ viết-gửi bài và Mẫu hướng dẫn chi tiết viết bản thảo” kèm theo thư mời này.

Ban biên tập Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Trân trọng cám ơn!
TL. TỔNG BIÊN TẬP
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

TS. Phạm Kim Thư

Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ - Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Địa chỉ: Lô 2-10A, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (04) 36.320.743
Email: tapchikhoahoc@utm.edu.vn Website: http://tckh.utm.edu.vn