Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị thực hiện nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

20-04-2023

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 do PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ giảng viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài “Cải thiện hiệu năng mạng không dây bằng kỹ thuật điều khiển tô-pô”. Đề tài do TS. Chu Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm và các thành viên TS. Lê Hữu Bình, ThS. Dương Thị Minh thực hiện. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu gốm có: TS. Vũ Xuân Hạnh ( Viện Đại học Mở Hà Nội ) làm phản biện 1, TS. Đào Thị Lệ Thủy ( Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội ) làm phản biện 2, TS. Nguyễn Huy Trung ( Học viện An ninh nhân dân ) làm ủy viên và ThS. Lê Đức Huy làm thư ký hội đồng.

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu

Hiện nay, mô hình mạng không dây tại các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều nhược điểm trong việc khai thác tài nguyên mạng, đặc biệt là khi tải lưu lượng trong mạng phát sinh không đồng đều, tình trạng nghẽn cục bộ tại các điểm truy nhập thường xuyên xảy ra, việc thiết lập kết nối vào mạng là rất khó khăn. Điều này dẫn đến việc lãng phí tài nguyên và khó khăn trong việc thi công hạ tầng. Vì vậy, việc nghiên cứu công nghệ mạng không dây hình lưới (WMN) nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu cho việc triển khai công nghệ mạng tiên tiến này trong thực tế là điều cần thiết. Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu công nghệ mạng không dây hình lưới để hiểu rõ cấu trúc, nguyên lý, mô hình và các giao thức điều khiển. Từ đó, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu năng mạng bằng kỹ thuật điều khiển tô-pô.

Đại điện nhóm nghiên cứu trình bày nội dung đề tài

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học cũng như thực tiễn. Về mặt khoa học, các kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho lĩnh vực học tập, nghiên cứu công nghệ mạng không dây thế hệ mới. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể phát triển thành sản phẩm thương mại hóa mang thương hiệu của nhà trường. Có thể chuyển giao cho các cơ quan, doanh nghiệp muốn triển khai hệ thống mạng không dây theo công nghệ WMN.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu đọc nhận xét góp ý cho đề tài

Hội đồng kết luận đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Tốt.